Změnit instituci
Aktuálně KALENDÁŘ AKCÍ Spolupráce
Vybrané publikace

Vybrané publikace

Nejaktuálnější vybrané publikace

Nový software z CEITECu MU znamená průlom v práci s biologickými databázemi

Nový software z CEITECu MU znamená průlom v práci s biologickými…

Tisková zpráva, Brno, 3. prosince2017 Nový software, který funguje jako virtuální mikroskop, jehož pomocí je možné zkoumat molekuly či jejich…

Deset předních výzkumných organizací sdružených v Alliance4Life…

Tisková zpráva, Brno, 16. ledna 2018 Z prostředků poskytnutých Evropskou unii i z národních rozpočtů byly v zemích střední a východní Evropy v…

Deset předních výzkumných organizací sdružených v Alliance4Life usiluje o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě

Prestižní vědecká konference ICN+T 2018 bude na pozvání CEITEC v Brně

Až 700 odborníků z celého světa přitáhne v červenci 2018 do Brna vědecká konference ICN+T. Mezinárodní fórum poskytne platformu pro diskuzi…

Prestižní vědecká konference ICN+T 2018 bude na pozvání CEITEC v Brně
KALENDÁŘ AKCÍ

Co je CEITEC?

Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna.

Naše mise

CEITEC byl vytvořen, aby napomohl současnému základnímu a aplikovanému výzkumu na jižní Moravě dosáhnout špičkové úrovně. Jeho účelem není jen poskytnout výzkumným pracovníkům to nejlepší vybavení a laboratorní zázemí, ale zabývat se vědeckými objevy na úrovni celosvětové konkurence. Aby toho CEITEC dosáhl, snaží se získávat a udržet talentované vědce, kteří si umí klást důležité výzkumné otázky. Prováděním výzkumu napříč vědeckými disciplínami dosáhne CEITEC výrazných pokroků, které podpoří inovativní prostředí celé České republiky.

6 partnerských institucí
557 výzkumných pracovníků
7 výzkumných programů

61 výzkumných skupin
25 000 m2 nových laboratoří
10 sdílených laboratoří

Hledáme nové členy do našeho týmu!

Chceš se stát součástí CEITECu a získat podporu pro své projekty?

Kariéra

Reference

Vyvíjím nové materiály pro regenerativní medicínu, např. na léčbu kostí, kloubů nebo kůže. Potřebuji k tomu špičkový tým a pracoviště vybavené na světové úrovni. Takové jako mám tady, na CEITECu.

LUCY VOJTOVÁ
Pokročilé polymerní materiály a kompozity

Pracuji v CEITECu na tvarování pokročilých keramických materiálů na mikro úrovni, s aplikací v oblasti balistické ochrany a kostních náhrad. Věřím, že pochopení vědeckých principů vede k vytvoření znalostí pro nové zatím neobjevené aplikace.

DAVID SALAMON
Pokročilé keramické materiály

Pracuji v CEITECu na tvarování pokročilých keramických materiálů na mikro úrovni, s aplikací v oblasti balistické ochrany a kostních náhrad. Věřím, že pochopení vědeckých principů vede k vytvoření znalostí pro nové zatím neobjevené aplikace.

DAVID SALAMON
Pokročilé keramické materiály

Vyvíjím nové materiály pro regenerativní medicínu, např. na léčbu kostí, kloubů nebo kůže. Potřebuji k tomu špičkový tým a pracoviště vybavené na světové úrovni. Takové jako mám tady, na CEITECu.

LUCY VOJTOVÁ
Pokročilé polymerní materiály a kompozity